Voorbespreken van uitvaartwensen

Iedereen denkt wel eens na over zijn of haar overlijden. WIl ik worden begraven of gecremeerd? Wil ik thuis worden opgebaard of in een uitvaartcentrum. Wel of geen bloemen? Naar welke muziek gaan we luisteren? Na afloop van de uitvaart een kopje koffie met cake of een glas wijn?

Het zijn allemaal keuzes die gemaakt moeten worden als iemand is overleden. Deze keuzes moeten binnen een korte tijd na het overlijden al gemaakt worden. Het is goed om daar nu alvast over na te denken. Sepp Uitvaartzorg geeft u de mogelijkheid om hierover met ons in gesprek te gaan. Zodat u rustig de juiste beslissingen kunt nemen over uw uitvaart. De wensen die u heeft voor uw uitvaart worden door ons geregistreerd en u krijgt een weergave van het gesprek. Dit document geeft u de rust en de zekerheid dat deze wensen worden gerespecteerd wanneer u komt te overlijden

Aan de hand van uw wensen wordt een kostenbegroting afgegeven. Deze begroting geeft u een duidelijk beeld van wat de kosten zijn van uw wensen. Zo weet u ook waar u op financieel vlak aan toe bent.

Wanneer Sepp Uitvaartzorg uw uitvaart mag verzorgen ontvangen uw nabestaanden 150,00 euro korting op het tarief dienstverlening.

U kunt hierover vrijblijvend contact met ons opnemen via 055-2032217 of 06-57448048 of via info@seppuitvaartzorg.nl